Hem » Djur i trävirke » Bredhalsad varvsfluga » Bredhalsad varvsfluga


Bredhalsad varvsfluga

Den bredhalsade varvsflugan är allmän i de svenska skogarna. Äggen läggs i barken på försvagade träd, i stubbar eller på liggande stammar. Larverna gnager i träet och lever av svamp som växer på gångarnas väggar. De kan leva på många olika trädslag, både löv- och barrträd. Spår Gångarna löper på olika sätt i träet. De är runda, 2 mm i diameter, saknar borrmjöl och är mörkfärgade av svampar.

Gångarna förstör träet så det blir obrukbart till det mesta. Skeppsvarvsfluga Lymexylon navale PLANSCH SID 28 Arten är numera sällsynt i Sverige men det importeras av och till trä med spår efter skeppsvarvsfluga. Förebyggande åtgärder och bekämpning Förebyggande åtgärder ska företas i skogen och på uppläggningsplatser (stockar får inte ligga för länge). Bekämpning är inte nödvändig då baggarna inte lägger ägg i torrt virke.

Skeppsvarvsfluga
Arten är numera sällsynt i Sverige men det importeras av och till trä med spår efter skeppsvarvsfluga. Äggen läggs på försvagade eller nyss fällda ekstammar. Spår Flyghålen är ca 2mmi diameter och runda. Det är normalt de genomsågade larvgångarna man ser. Först är de hårfina men blir så småningom upp till 2 mm i diameter. Några gångar är tomma, andra tätt packade med borrmjöl.  Förr svår skadegörare på ektimmer på skeppsvarv. Arten blev berömd efter Linnes skildring av förstörelsen på örlogsvarvet i Göteborg 1747. Förebyggande åtgärder och bekämpning Förebyggande åtgärder ska ske i skogen och på uppläggningsplatsen för timmer (stockar får inte ligga för länge). Bekämpning är onödig i sågat trävirke då baggarna inte lägger ägg i torrt trä.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.