Hem » Djur från krukväxter » Hoppstjärtar

Kategoriarkiv: Hoppstjärtar


Hoppstjärtar

Krukväxter ingår som en självklar del i de flesta hem, allt från enkla kaktusar till stora arrangemang i glasade altaner. Under naturliga förhållanden är vanligtvis en riklig insektsfauna knuten till växterna. Blommornas färg och form tjänar primärt till att locka pollinerande insekter och de allra flesta insektsarterna livnär sig på växter. Den rikliga mängd av produkter från växtriket som vi använder, t ex kryddor, njutningsmedel, medicin eller gift, har utvecklats under årmiljoner, i de flesta fall som ett försvar i växternas ständiga kamp mot insekter. De växter som säljs som krukväxter försöker man naturligtvis hålla fria från skadedjur. Risken för angrepp är inte så överhängande i skyddad rumsmiljö, men helt kan man inte undvika att det då och då dyker upp insekter i hemmet som kommer från krukväxterna.

När man vattnar sina krukväxter kan det ibland ligga några bleka djur och vrida sig på vattenytan. Man kan också hitta dem på fatet eller på fönsterkarmen. Det är en slags hoppstjärt av släktet Lipura. De flesta hoppstjärtar har en hoppgaffel men sådan saknas hos detta släkte. De lever i jorden av växtrester och kan gnaga ytligt på rötter.

Trips
De trips som man finner inomhus har normalt kommit in under lugna sensommardagar då trips kan finnas i luften i oerhörda mängder, se sid 194. Finner man levande trips hemma under andra årstider är det troligt att de kommer från någon av krukväxterna. Tripsen suger ut växtcellerna som i stället blir luftfyllda. Bladen får ett vitaktigt, prickigt utseende. Typiska är också de mörka exkrementdropparna på bladen.

Mjöllöss, vita flygare
De vuxna mjöllössen liknar pyttesmå, vita fjärilar men är i själva verket närmare besläktade med bladlöss. De har två par vingar som är täckta med ett vitt vaxpuder. De vinglösa larverna är platta och ovala. Som nykläckta är larverna kan hitta i svamp man plockar på hösten. När de mycket små, smala och mörka svampmyggen flyger tyst omkring i huset kommer de nästan alltid från en krukväxt. De trivs bra i mossrik jord och en riklig förekomst av svampmygg är ett tecken på att jorden är alltför fuktig. Om man vattnar på fatet och låter ytan torka ut försvinner svamprr,yggen så småningom.

Spinnkvalster
Om bladen på en krukväxt blir fläckiga samtidigt som det finns ett fint spinn på bladens undersida har man utan tvivel fått spinnkvalster i huset. De små, vitaktiga äggen läggs på bladens undersida. Spinnkvalster kan vara allvarliga skadedjur i växthus. De bekämpas i allt större utsträckning biologiskt med hjälp av rovkvalster.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
För att undvika att ta med sig skadedjur in i huset bör man undersöka nya krukväxter omsorgsfullt innan man placerar dem bland de andra växterna. I de flesta fall är ett sprutmedel baserat på pyretriner lämpligast för bekämpning. I dag kan man köpa parasitsteklar, rovkvalster och annat för biologisk bekämpning aven lång rad av de vanligaste skadedjuren i krukväxter.