Hem » Djur i livsmedel » Mjölor

Kategoriarkiv: Mjölor


Mjölor

Den vanligaste arten av kvalster i livsmedel är mjöloret. Den har rödaktiga ben och om det finns många mjölor påminner de om rödgult damm. Mjölor kan trivas i alla möjliga former av mjöl och gryn, i fodermedeloch inte minst i spannmålslager. Det hör också till de kvalster som kan finnas på gammal ost. Ett mjölor kan lägga upp till 500 ägg under sin livstid. Utvecklingen från ägg till vuxen går genom ett larvstadium och två s k nymfstadier. Det tar tre veckor vid 25°C. Mjölor kan föröka sig vid så låga temperaturer som 4°C.

Däremot ställer de höga krav på fuktighet och trivs inte om den relativa luftfuktigheten understiger 65 %. Mjöloret kan klara sig genom perioder av ogynnsamma förhållanden. Efter det andra larvstadiet kan det gå in i ett s k hypopus-stadium, då är det närmast orörligt och mycket motståndskraftigt mot uttorkning. I hypopus-stadiet kan kvalster också transporteras omkring av exempelvis flugor. Om man är tveksam till om mjölet är angripet av mjölor kan man lägga ett jämnt, tunt lager av mjöl på bordet och låta det ligga en kvart. Ytan blir ojämn om det finns mjölor, för dessa börjar gå omkring.

Kvalsterangripna matvaror får en karakteristisk, sötaktig, unken lukt och en smak som gör dem oanvändbara som människoföda. Starkt angripna livsmedel är direkt hälsovådliga och bör kasseras. Upprepad inandning av damm med mjölor kan orsaka överkänslighetsreaktioner.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
Den enda säkra metoden mot mjölor är att se till att de aktuella varorna förvaras så kallt och torrt som möjligt. Spannmål med en vattenhalt under 13 % angrips inte av kvalster.