Hem » Djur i trävirke » Vedsteklar

Kategoriarkiv: Vedsteklar


Vedsteklar

Tjuvbaggarnas larver (sid 86) beter sig på liknande sätt som fläskängerns larver men deras förpuppningsgångar är mindre, 2-3 mm i diameter.

Vedsteklar (hornsteklar)
Stor vedstekel (Urocerus gigas) och blå vedstekel (Sirex juvencus) är två vanliga vedstekelarter i våra skogar. De vuxna steklarna är aktiva varma, soliga dagar och uppsöker friska stockar eller försvagade barrträd, helst gran. Honan har ett kraftigt äggläggningsrör i bakändan. Med det borrar hon genom barken, in i veden där hon lägger ett eller två ägg i varje hål. Samtidigt avsätts svampsporer som gror och gör veden mer lättsmält för larverna. När äggen kläcks börjar larverna gnaga sig fram genom veden. Under normala förhållanden varar vedstekelns larvstadium i 2-3 år men under dåliga betingelser, tex torr ved, kan utvecklingen förlängas i upp till 10 år.

Spår
Flyghålen är cirkelrunda med helt skarpa kanter och en diameter på upp till 10 mm. Gångarna är också runda i tvärsnitt, men de kan se ovala ut om snittet läggs på snedden. Borrmjölet är rätt fint och oerhört hårt packat. Mjölet sitter kvar även om gångarna skärs genom på längden och liknar mest plastiskt trä. Det kan därför vara svårt att upptäcka ett angrepp. Den enda möjligheten att få in vedsteklarna i huset är att bygga in dem med trävirke som är angripet, eftersom de bara lägger ägg i färsk, obarkad ved. Det finns ingen risk att de ska sprida sig i huset och det finns ytterst sällan så många larver i veden att trävirkets bärighet försvagas. Det finns alltså ingen anledning till åtgärder. Å andra sidan kan larverna orsaka skada när de gnager sig ut.

De kan gnaga sig upp genom golvbrädor och genom eventuell golvbeläggning eller genom takpapp, till och med genom blyplattor. Det finns många exempel på att vedsteklar från angripet trä har gnagt sig genom elektriska installationer eller genom varor på trähyllor och pallar. På några ställen uppträder vedsteklarna som skadedjur i skogen. Det är anledningen till att trä som exporteras till Australien ska vara garanterat fritt från vedsteklar. • Vedsteklar är imponerande varelser och kan orsaka panik där de dyker upp. Det kan därför vara på sin plats att fastslå att vedsteklar inte angriper människor och att de inte kan stickas.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
Man kan förebygga angrepp genom att undvika att obarkade stockar ligger i skogen eller i virkesupplag när vedsteklarna flyger. Normalt är det inte nödvändigt att bekämpa vedsteklar i trävirke. När trävirket ska vara garanterat fritt från vedstekellarver vid export till vissa länder är gas- eller värmebehandling möjlig.