Hem » Djur som kan bitas » Stickmyggor

Kategoriarkiv: Stickmyggor


Stickmyggor

Stickmyggor är till helt övervägande del utornhusinsekter med undantag av de arter som om hösten söker sig inomhus för att övervintra, se sid 186. Sover man med öppet fönster på sommaren kan man dock räkna med påhälsning av mygg nattetid. Den bästa åtgärden för att förhindra myggen att ta sig in är myggnät i fönstren. I tropikerna sover man ofta under myggnät. Det är bara honorna som suger blod och de behöver en måltid av blod innan de kan lägga ägg.

Efter parningen letar honorna efter varmblodiga djur, speciellt vid solnedgång eller tidigt på morgonen när luften är stilla och fuktig. Annars tillbringas tiden för vila i tät, låg vegetation. När honmyggan har haft tillfälle att fylla sig med blod utvecklas äggen och hon uppsöker nu en lämplig äggläggningsplats. Vissa myggor, som skogsmygg och strandmyggor, lägger sina ägg i fuktig jord som sedan översvämmas, medan malariamyggan och den stora och lilla husmyggan lägger sina ägg direkt på vattenytan. Alla stickmygg tillbringar hela larv- och puppstadiet i vatten.