Trips

Lugna sommardagar kan de små tripsen uppträda i otroliga mängder och även förirra sig inomhus. De har en viss förkärlek att krypa in under kläderna, in i öron, mun och ögon. När de kryper omkring kan det verka irriterande. Trips är växtsaftsugare men kan ibland borra in mundelarna på människor’ vilket hos somliga ger utslag, rodnad och klåda. Genom att slå bakkroppen mot underlaget kan de göra klumpiga hopp, vilket ibland gör att de blir förväxlade med loppor.