Kategoriarkiv: Fjärilar


Fjärilar

Fjärilar övervintrar ofta i huset. På många vindar kan man vintern igenom finna nässelfjäril, Aglais urticae, och påfågelsöga, Inachis io, sittande i sina typiska sovställningar med hopslagna vingar. Man ska låta dem sitta i fred för kommer de in i värmen så dör de obevekligen. På våren dör många av de fjärilar somhar övervintrat i huset. De lockas av ljuset och flyger mot fönstret tills de har förbrukat sina sista krafter. Här kan man göra en god gärning genom att släppa ut dem i det fria. Kålfjäril, Pieris brassicae, kan övervintra som puppor i Sverige, men de flesta fjärilar man ser på våren och försommaren har flugit in från Mellaneuropa.

Det är deras avkomma som gör skada på grödorna. Den sista generationens kålfjärilslarver lämnar den växt de levt på före förpuppningen. Man kan uppleva hur vägar och stigar i närheten av fält med kålväxter nästan rör sig av alla larver. De söker ett skyddat ställe för att förpuppa sig och man kan se demklättra upp på trädstammar, plank eller husväggar i hundratal. När de har funnit ett lämpligt ställe, täcker de det med ett fint spinn och utför så konststycket att spinna sig fast mot underlaget med en kraftig gördel. När larven har förankrat sig, ömsar den hud igen. Denna gång framträder en hård, kantig och orörlig puppa.Fjärilar

Kålfjärilspuppoma kan man hitta ieUer på sitthus hela vintern. På våren kläcks pupporna och den fullbildade fjärilen kan fladdra ut i det fria. Det kan hända att kålfjärilslarven inte förpuppar sig när den slagit sig till ro. I stället kommer det ut massvis med små larver som spinner in sig i kokonger och förpuppar sig bredvid kålfjärilslarven. som nu ligger där som en tom hud. Det är larverna från en ljten parasitstekel. Deras mor har med sitt skarpa äggläggningsrör lagt sina ägg inne i kålfjärilslarven och parasitstekelIarverna har helt enkelt ätit upp den inifrån.

Sjuprickig nyckelpiga
På sensommaren kan nyckelpigor uppträda i otroliga mängder. De flyger omkring mycket när de söker sig från fälten där de levt av bladlöss, till gärden och skogsbryn. Där samlas de för att övervintra på skyddade ställen, under bark eller stenar. De kan också ta sig in i huset. Dyker det plötsligt upp en nyckelpiga inomhus mitt i vintern är det en övervintrande individ som lockats fram från sitt gömställe.

Sädesbladbagge
Sädesbladbaggen hör till de insekter man relativt ofta finner inomhus. Under hela våren och sommaren lever de och deras larver på stråsäd och andra gräs. På hösten samlas den nya generationen av skalbaggar på skyddade ställen för att övervintra och det är då de kan söka sig inomhus. De orsakar ingen skada i huset.

Getingar
Om man under en vindsröjning finner en stor och mycket slö geting som gömmer sig på något skyddat ställe, rör det sig om en övervintrande ung drottning.

Möss
Får man en musinvasion på hösten rör det sig i regel om husmus eller större skogsmus. Även andra arter av möss kan ta sig in i huset, men de trivs inte länge inomhus.

Husmus
Under sommarhalvåret befinner sig många husmöss utomhus. De går inte långt från bebyggda områden. Efter skörden i mitten av augusti och framåt börjar husmusen söka sig inomhus igen. Den största invasionen sker ofta i mitten av september.

Större skogsmus, halsbandsmus
De flesta större skogsmöss lever hela året ute i det fria och de som invaderar husen gör det normalt senare än husmusen, först i slutet av oktober. De kan i gengäld söka sig till husen vintern igenom, uppenbart i takt med att matförråden utomhus sinar. I naturen lever större skogsmöss av ~lla slags frön och speciellt för~ usta är de i nötter och mandlar. Om de hittar fruktkorgen kan de gå hårt åt frukterna för att gnaga sig fram till kärnorna. Större skogsmus är framför allt bunden till skogen. Den är också vanlig i parker och trädgårdar med spridda buskar och träd. Bor man i närheten aven skog är det därför sannolikt att man får besök av den större skogsmusen.