Hem » Tillfälliga gäster » Daggmask » Daggmask


Daggmask

Nästan allt kan ju hända här i världen och det är klart att man aven händelse kan släpa med sig de mest egendomliga djur hem med frukt, blommor eller liknande. Det är självfallet inte möjligt att ta med allt utan vi får nöja oss med några exempel. Med tillfälliga gäster menar vi i detta sammanhang djur som inte har något speciellt att göra i huset men ändå ofta dyker upp inomhus. Antingen för att de av misstag har irrat sig in eller för att de mer aktivt söker skydd i de gömställen som ett hus kan bjuda på.

Daggmask
Det mest påfallande med daggmaskens långsträckta, runda kropp är nog att den är ledad. Daggmaskens överhud hålls glatt och fuktig av slem som bildas i några körtlar i huden. Men om man låter en daggmask glida mellan fingrarna kan man likväl märka att den är lite sträv. Får den lov att krypa på ett papper hör man ett svagt raspande ljud. På varje led sitter det nämligen några spetsiga borst och det är dessa som gör att masken kan ta spjärn och krypa ner i jorden. Charles Darwin frågade sig i en bok utgiven 1881 om det finns något annat djur som har spelat en så viktig roll i jordens historia som daggmasken, stora ord i en berömd persons mun.Daggmask

Daggmaskens betydelse består i att deras gångar ventilerar och dränerar jorden. Fast största värdet ligger nog i att när daggmaskarna äter sig fram i jorden blandas mineralämnen från de undre jordlagren med organiska ämnen från de övre lagren. Inomhus har daggmasken inget att göra. Att de nämns här beror på att det någon gång händer att de dyker upp i WC-stolen. Det kan naturligtvis skapa en viss panik för man kan missta sig och tro att det rör sig om inälvsmask. Inälvsmaskar saknar dock de nyss nämnda borsten. Daggmaskarna kommer in i avloppsrören genom brott på ledningar och förekomst av daggmask kan ge en indikation på att allt inte står rätt till med den saken, men det finns ingen anledning för familjen att genomgå en avmaskningskur.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.