Archive for December, 2012

Vägglus

Tuesday, December 25th, 2012

I motsats till de flesta andra skinnbaggar är vägglusen vinglös. Kroppen är papperstunn när den inte är blodfylld. Färgen är rödbrun. Vägglusen härstammar så vitt man vet från Asien och är med människans hjälp spridd till alla varmare trakter på jorden. Den var redan i forntiden ett ökänt och avskytt djur i Medelhavsområdet. Då vägglusen […]