Archive for the 'Boklöss' Category

Boklöss - dammlöss

Wednesday, January 9th, 2013

Namnen boklus och dammlus används om vart annat. Boklöss är ljusskygga och trivs bäst när luftfuktigheten är över 75 %. De kan inte flyga. Den ovingade baklusen (Liposcelis bostrychophilus) saknar helt vingar och den vingade baklusen (Trogium pulsatorium) har bara några små obrukbara fjäll till vingar. Boklössen springer omkring på ett typiskt ryckigt sätt när […]