Archive for the 'Brunbandad kackerlacka' Category

Brunbandad kackerlacka

Monday, January 7th, 2013

En elegant art som ursprungligen kommer från Afrika. Under de sista århundradena har den spridit sig till nästan alla världens tropiska och subtropiska områden. Först på senare år har den dykt upp även i Sverige. Den föredrar temperaturer om 25-30°C och kan till skillnad från den tyska kackerlackan klara sig på rätt torra ställen. l motsats […]