Archive for the 'Gnagare' Category

Gnagare

Wednesday, January 9th, 2013

Gnagarna omfattar en tredjedel av alla nu levande däggdjur och bland dem finns flera av våra allvarligaste skadedjur. Deras mest karakteristiska, gemensamma egenskap är tanduppsättningen. De stora, böjda framtänderna (gnagartänder) sitter två i överkäken och två i underkäken, skilda från de övriga tänderna med ett stort tandlöst mellanrum. Djuret gnager först och främst med underkäkens […]