Archive for the 'Hackspettar' Category

Hackspettar

Tuesday, January 15th, 2013

Hackspettarna är specialiserade för ett liv på och i träd. De klättrar obehindrat med hjälp av sina starka klor och använder den kraftiga, mejselformade näbben för att hacka sig in till insektslarver i bark och murket trä. Näbben används också för att hacka ut bohål. Det är sällsynt att hackspettar uppträder som skadedjur, men i vissa […]