Archive for the 'Hästmyra' Category

Hästmyra

Tuesday, January 15th, 2013

Hästmyran är Europas största myra. Den finns i hela landet men är mestadels knuten till barrskog. Drottningarna blir knappt 2 cm långa, arbetarna 5-14 mm. Efter parningen letar hästmyredrottningen upp en trästubbe, en liggande stam, en telefonstolpe eller liknande. Ett levande träd kan också användas, bara drottningen kan hitta veden genom en spricka. Drottningen gnager ett […]