Archive for the 'Hudänger' Category

Hudänger

Monday, January 7th, 2013

Ibland införs arter från sydligare trakter som liknar den vanliga husängern, men hudängem skiljer sig från den genom sin vithåriga buksida. Hudängern är en av de vanligare införda arterna och den kommer oftast i laster med ogarvade hudar. Den förpuppningsmogna larven har samma tendens att vandra och förpuppa sig som fläsk- och husängern. Den kan […]