Archive for the 'Källarsnigel' Category

Källarsnigel

Wednesday, January 9th, 2013

Många slags djur kan gnaga i papper och papp för att komma in eller ur påsar och paket. Däremot är det bara ett fåtal arter, exempelvis trägnagare och silverfisk, som kan leva av rent papper vilket nästan uteslutande består av cellulosa. I blankt papper ingår ytterligare näring i form av lim vilket kan locka kackerlackor […]