Archive for the 'Nattsmyg – silverfisk' Category

Nattsmyg - silverfisk

Wednesday, January 9th, 2013

Det har gått omkring 300 miljoner år sedan det första silverfiskliknande djuret såg dagens ljus. De har utan tvivel varit oerhört talrika och utbredda. Några menar att alla de olika insekter vi känner till i dag under tidens gång har utvecklats från dessa urinsekter. Några arter, som silverfisken, har emellertid hållit sig förhållandevis oförändrade under […]