Archive for the 'Skogskackerlacka' Category

Skogskackerlacka

Tuesday, January 22nd, 2013

Skogskackerlacka Som tidigare nämnts på sid 66 kommer alla kackerlackor som förekommer inomhus från varmare trakter. Skogskackerlackan däremot lever utomhus i hela Europa, från Lappland till Medelhavet. Denna lilla, nätta kackerlacka är allmän i öppna skogar och på hedar. Den springer omkring i vegetationen och hanen är en utmärkt flygare. I Lappland är den vanlig i […]