Archive for the 'Snytbagge' Category

Snytbagge

Monday, January 14th, 2013

Av och till finns snytbaggar i tämligen stort antal inomhus där de i och för sig inte har något att göra. Larverna lever i stubbar och rötter av sjuka eller döda barrträd. De vuxna snytbaggarna kan göra en del skada i skogen för de gnager på skott, grenar och små barrträdsplantor. Inomhus är de helt […]