Archive for the 'Solitära bin' Category

Solitära bin

Tuesday, January 22nd, 2013

Vi har drygt 280 arter av s k solitära bin i Sverige. De kan mycket väl leva i kolonier, se exempelvis slembin på sid 155. Att vara solitär innebär att varje enskild hona anlägger sitt eget bo, själv samlar föda och lägger ägg. De solitära bina kan, beroende på vilken art det är, bygga bo […]