Archive for the 'Svartmyra' Category

Svartmyra

Tuesday, January 15th, 2013

Flera av de myrarter som annars bor i marken kan då och då bygga sina bon i murket trävirke i huset. När svartmyran frestas till att börja gnaga i trä så rör det sig alltid om trä som tidigare har varit utsatt för fukt och är murket av röta, eventuellt också angripet av trägnagare. Spår Trä […]