Archive for the 'Tjuvbaggar' Category

Vedsteklar

Tuesday, January 15th, 2013

Tjuvbaggarnas larver (sid 86) beter sig på liknande sätt som fläskängerns larver men deras förpuppningsgångar är mindre, 2-3 mm i diameter. Vedsteklar (hornsteklar) Stor vedstekel (Urocerus gigas) och blå vedstekel (Sirex juvencus) är två vanliga vedstekelarter i våra skogar. De vuxna steklarna är aktiva varma, soliga dagar och uppsöker friska stockar eller försvagade barrträd, helst […]