Parasitsteklar

En mycket artrik grupp av insekter där larverna lever som parasiter i eller fästa på andra insekter. De lägger sina ägg i värddjuret med hjälp av ett äggläggningsrör som hos några arter kan användas till försvar. De små mörka parasitsteklarna som är vanliga inomhus (sid 147) sticker normalt inte människor. Det finns dock en del arter, t ex de som parasiterar på larver av ängrar, som kan ge ofarliga men irriterande stick.

Kommentarer

kommentarer

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled