Försäkringar

Försäkring mot Skadedjur och hur du skyddar dig bäst

Hushålls skadedjur kan omfatta allt från irriterande nattfjärilar, äckliga kackerlackor och gnagare till destruktiva termiter. Att bo under samma tak som dessa skadedjur kan ha negativ inverkan på din hälsa och orsaka skador på din fastighet. Skadedjursinspektioner (som Anticimex) och omfattande skadedjursskydd är därför en viktig del av att upprätthålla kvaliteten hos ditt hem och levnad.

Betalda inspektioner

Att hyra in en firma som specialiserar sig på skadedjursbekämpning för att undersöka ett nytt hem är en viktig försiktighetsåtgärd för den blivande hemägaren. Genom att vara väl medveten om eventuella fel i byggnaden samt nuvarande och tidigare skadedjursangrepp, kan du göra ett beslut om du eller ni ska gå vidare med köpet. Och om du går vidare, kommer du att vara redo att ta itu med eventuella problem innan de blir för svåra att rätta till. Företag som nu även erbjuda inspektioner med hjälp av ledande teknik såsom termisk förgörelse med enheter som Termatrac använder en teknik som liknar radar för att upptäcka skadedjur.

Byggnadstillsynsmyndigheter och tjänster inom skadedjursbekämpning erbjuds i de flesta bostadsområden, där vissa till och med specialiserat sig på miljövänliga lösningar för att ta itu med skadedjur. Låt inte skadedjur förstöra din egendom, stoppa dem innan det är för sent.

Destruktiva termiter

Ofta kan skadedjur vara mer destruktiv än man kan tänka sig. Den vita myran, eller termiter, är ett exempel på hur destruktiva skadedjur kan vara.

Enligt en Amerikansk organisation CSIRO, finns det över 350 arter av termiter bara i Australien, varav 20 kan skada virket på huset. Om termitskador finns i hemmet, ta inte saker i egna händer, eftersom detta kan förvärra problemet. En fastighet som attackerats av termit kräver ofta hjälp av en licensierad byrå som tar itu med termiter. Till exempel har Anticimex rapporterat fall av termiter i Göteborg. Se till att du har regelbundna inspektioner om alla tillgängliga träd och potentiella termit-ingångar.

Naturliga, icke-giftiga medel där hemma

Vissa kortsiktiga metoder som kan förhindra att skadegörare förökar sig i ditt hem innan hjälpen anländer. Ett bra sätt att hjälpa till att hålla din bostad kostnadsfritt av skadedjursangrepp är att se till att ditt hem regelbundet rengörs och är fritt från röra.

Köken är ökända oroshärdar. Om du ofta upptäcker att ditt hem har inkräktats av myror, kackerlackor eller skafferi-malar, måste du se till att livsmedel förvaras utom räckhåll från dem. Ditt kök och spis, ugn och bänkar bör rengöras efter användning och mat bör överföras till slutna behållare. Skåp och hyllor bör också torkas av regelbundet. Genom att göra så, ser du till att effektivt bryta tillgången på mat för dessa irriterande skadedjur.

Kackerlackor älskar fuktiga platser och finns ofta nära toaletter och under handfat. Se till att du åtgärdar läckande kranar och håller din hemmiljö så ren som möjligt, eftersom dessa varelser älskar att äta rester. Täta till alla sprickor och springor runt ditt hem för att minska deras tak över huvudet och tillgångshål, och lämnar dem utsatta för dig och ditt tillvägagångssätt. Försök att identifiera källan till angreppet och sätt klibbigt lim i områden med hög aktivitet för att fånga dem mitt i stunden.

Damm-kvalster trivs på värme och fukt och kan oftast hittas på sängar, kläder och uppstoppade djur. Se till att du dammsuger dina madrasser och kuddar och tvättar sängkläder vid en temperatur som är högre än 55 grader Celsius. Om möjligt, byt ut mattan med kakel eller trägolv. Installation av en luftkonditionering kan hålla luftfuktigheten nere och minska antalet damm-kvalster.

Vara medveten om att dessa naturmedel bara är användbara för att hjälpa minska risken för ett angrepp. Om problemen kvarstår och pest aktiviteter fortfarande pågår, bör du rådfråga en professionell firma som sysslar med skadedjursbekämpning för att stoppa dessa oönskade inkräktare i ditt hem.

Skydda ditt hem

Ta ansvar och skydda hälsan hos din familj och värdet av ditt hem redan från början genom att utföra skadedjursinspektioner både innan du köper ditt nya hem och med jämna mellanrum efter att du flyttat in. Om du inte redan har gjort det, är det aldrig för sent att rådfråga en specialist.

Skadedjur som brukar ingå i försäkringsbolagens villa och fritidshusförsäkring

Sanering av följande:

  • Svartmyror
  • Pälsängrar
  • Mal
  • Getingar
  • Vägglöss
  • Möss
  • Råttor

Ofta betalar du heller ingen självrisk när det gäller sanering av skadedjur, vilket kan vara bra att veta när du väl tittar på olika försäkringsalternativ där ute. Förhoppningsvis kan du få mer klarhet genom att läsa våra enskilda recensioner om svenska försäkringar som är lämpliga att skaffa just för skadedjursrelaterade problem.

Irriterande Skadedjur

Din hemförsäkring täcker sannolikt en del händelser som har att göra med dina skadedjur, men långt ifrån alla. Till exempel, om du har problem med skadedjur som orsakar skador på ditt hem eller egendom, kommer detta sannolikt inte att omfattas av din försäkring. På samma sätt är nog inte hund, katt, fågel eller fisk förmodligen inkluderat i samma typ av hemförsäkring som är sammanlänkad med personlig egendom, här behöver du en enskild försäkring och du kommer inte få ersättning som du vanligtvis får vid stöld, skada eller förlust av din elektronik och möbler.

Genom att veta om vilken täckning man har från början kan man ta till vissa åtgärder för att skydda sig så bra som möjligt utan att plötsligt sitter med en massa utgifter. Antingen frågar du ditt nuvarande försäkringsbolag om skadedjur i allmänhet och vad de kan erbjuda för service, eller så läser du på nätet alternativt kollar in våra recensioner av försäkringsbolag som täcker just kostnader som har med skador som uppstått tack vare skadedjur.

Det finns flera bolag som har inriktat sig specifik på skadedjur som svenska Anticimex som erbjuder ett övergripande service inom denna kategori och som även erbjuder en försäkring man kan täcka om det skulle vara så.

Stora svenska och allmänna försäkringsbolag som kan bistå i flera ärenden vad gäller skadedjur i hemmet:

Dessa är bara några av de större företag som kan täcka dessa typer av problem.

Insekter

Insekter kan utlösa förödelse på din egendom på alla möjliga sätt, men de omständigheter under vilka insektsskador omfattas av husägarens hemförsäkring är ofta mycket små. Skador som orsakats av insekter till ditt hem eller andra strukturer på din egendom är sannolikt inte att omfattas.

Det finns dock vissa särskilda situationer som många försäkringar täcker. Till exempel, om en del av ditt hem blir obeboeligt på grund av en strukturell kollaps, och att kollapsen orsakades av ett angrepp av termiter, kan din försäkring skydda dig om termiter och deras förstörelse har varit dold–alltså, om ditt hem blivit urholkat under tiden du bott i det.

Observera att i de flesta fall anses det ligga på ditt ansvar att övervaka och skydda din egendom mot insekter och skadedjur och andra former av skador på fastigheten.

Mus eller råtta i Huset

Tillsammans med insekter, kan olika typer av vilda djur sannolikt orsaka dig problem på din egendom, vilket kan vara gnagare och skadedjur. Det finns hundratals olika arter av gnagare, inklusive möss, ekorrar, råttor att se upp för.

Skadedjur som inte avser en särskild art av djur, men är små, farliga djur som är svåra att kontrollera, eller vilda däggdjur och fåglar som anses vara skadliga för grödor och husdjur eller bär på sjukdomar. Denna definition innefattar gnagare, men det skulle även gälla duvor och vägglöss.

När det gäller din försäkring, faller dessa gnagare inom samma kategori som insekter. En gradvis situation av intrång från skadedjur i ditt hem anses förmodligen vara inom ditt ansvar. Men som med insekter, kan skador som du inte var medveten om, och som är resultatet av förekomsten av råttor eller duvor (till exempel) kan i själva verket täckas av en hemförsäkring.

I mer komplicerade scenarier, kan insekter, gnagare eller andra skadedjur orsaka gradvis med skador som i sin tur leder till större problem längre fram. Till exempel kan gnagare tugga sig igenom ledningar, och skapa sig rätt förutsättningar för en elektrisk brand.

Det finns många olika scenarion där ett försäkringsfall är nära, det kan handla om naturkatastrofer som träd som faller och där invånarna i trädet som olika insekter tar sin tillflykt in i din fastighet och börjar åstadkomma förödande skada. I fall som detta, kan din försäkring komma att omfatta vissa eller delar av din skada.

Vissa djur kanske du tror skulle klassas som ohyra, men som faktiskt inte är det. Men även när de här skadedjuren täcks i regler och villkor, kan problemen fortfarande vara komplicerade. Ta fladdermöss, till exempel. Din försäkring kan täcka eventuella skador som de orsakar–säg, strimlad isolering, men det kanske inte täcker kostnaderna för att städa upp all skit som de lämnar efter sig.

Och i fall du undrar om dessa fladdermöss, även om de är små och klåfingriga, anses de inte vara gnagare eller ohyra heller. Därför, om de till exempel förstör din vind, även om dina försäkringsvillkor utesluter skador som orsakats av andra skadedjur, kan det täcka de nödvändiga reparationerna.

Hoppas denna artikel har gett dig mer klarhet i ämnet och att du känner någorlunda mer klok kring försäkringar och skadedjur. Fortsätt gärna läsa våra recensioner om enskilda försäkringsbolag i Sverige för skadedjur.

Login/Register access is temporary disabled