Ica Försäkring Skadedjur

ICA Försäkring

ICA är Sveriges största aktör när det kommer till dagligvaruhandel med sina 50 procent av svenska marknaden. ICA Gruppen består av flera sektorer så som bank, butiker, kontor, apotek. Det är över 50,000 personer som är sysselsatta inom koncernen. ICA Försäkringar är en del av hela detta nätverk av mindre bolag och kan ses som en del av ICA banken. Det erbjuds olika typer av försäkringar, så som personförsäkring, husdjursförsäkring, båtförsäkring och så klart hemförsäkring och bilförsäkring.

Precis som med Moderna Försäkringar så har ICA Försäkringar tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet enligt svenska myndigheter. Alltså innebär det även här att bolaget uppfyller alla de krav som krävs för att man ska ha tillstånd att driva en försäkringsverksamhet. Återigen är det strikta krav på plats för att skydda oss konsumenter vilken kan ses som en god trygghet för oss.

Vad har då ICA Försäkring att erbjuda när det kommer till Skadedjur?

Om du tecknar en husförsäkring med ICA Försäkring så ingår det en saneringsförsäkring, denna försäkring i sig täcker skador och kostnader som omfattar sanering av råttor, möss, getingar och myror samt andra insekter och gnagare. Värt att notera är att din saneringsförsäkring först börjar gälla 3 månader från det att din försäkring har aktiverats och trätt i kraft. Denna typ av försäkring gäller även utan självrisk. För att vara mer säker på specifika fall och vill ha djupare information så rekommenderar vi att du läser villkoren i försäkringen mer noggrant om du har något särskilt problem du står inför.

Med ICA Försäkrings Fritidshusförsäkring kan du räkna med att få Saneringsförsäkring inkluderad vid fall av skadedjur. Dessutom ingår Skydd mot hussvamp i Fritidshusförsäkringen vilket anses vara en del av skadedjursproblematiken. Här är det belopp på upp till 1 000 000 kr som gäller vilket är ett relativt högt belopp och där problemen ska vara extraordinära för att det ska uppgå till sådant belopp. Är du ute efter en försäkring för skadedjur kan ICA Försäkring därför vara ett bra alternativ att titta närmre på.

Helförsäkring
Denna typ av försäkring omfattar bland annat (liksom de flesta helförsäkringar) trafikförsäkring, allt som du kan tänka dig inkluderas i en halvförsäkring och syff mot plåtskada, vagnskada och skador som uppstått på bilen som du själv har framkallat. Du kan själv välja nivå när det kommer till självrisken hos ICA Försäkringar. När du väljer en hög självrisk så bli själva helförsäkring billigare, och i motsatts om du väljer en nivå med låg självrisk så kostar själva försäkringen mer. Vad som kan vara värt att nämna är att självrisken är noll kronor vid viltolyckor.

Sammanfattning
ICA är utan tvekan ett alternativ till en svensk hemförsäkring och något du bör se över om du är i tankarna att teckna nytt. Tänk dock på att du inte kan välja bort en drulleförsäkring. Om du tecknar en försäkring för ditt hem via ICA så har du en bra ersättning vid stöld och inbrott samt naturskada eller brandskador. Överlag ett tryggt val enligt det vi var inne på i början av artikeln.