Moderna Försäkringar Skadedjur

Moderna Försäkringar

Detta försäkringsbolag når nummer fem på listan av de största aktörerna på Sveriges marknads när det kommer till sakförsäkringar. Hela koncernen har idag över 2.8 miljoner kunder och personal på mellan 3000–4000. Hos Moderna försäkringar kan du teckna allt mellan bilförsäkring, villaförsäkring, hemförsäkring eller försäkring för dina husdjur.

Ett tryggt val

För trygg och säker bekräftelse är Moderna försäkringar godkända och har tillstånd av finansinspektionen att driva sin försäkringsverksamhet. Alltså innebär detta att bolag har uppfyllt de krav som ställs från myndigheter och därför ligger det så klart en trygghet i att använda dem genom någon av deras tjänster. I Sverige är dessa krav strikta och innebär ett högt skydd för oss konsumenter vilket är positivt. Myndigheter i Sverige har även klarlagt och godkänt verksamhet och att de har tillräckligt med kapital så att konsumenter inte behöver oroa sig för konkurs eller liknande.

Som konsument har du alltid ångerrätt på 14 dagar om du har tecknat ett försäkringsavtal. Detta gäller på distans, alltså om du har tecknat avtalet via nätet.

Vad säger då Moderna försäkringar om Skadedjur och allt relaterat till detta?

Moderna försäkringar har något som kallas för saneringsförsäkring som erbjuder skydd mot getingar, möss, råttor och andra sorters skadedjur. De har ett direkt samarbete med NOMOR och de är dem man får hjälp om det skulle uppstå någon skada eller problem med skadedjur i allmänhet. Moderna Försäkringar har även en Fritidshusförsäkring som ska täcka eventuella skador som uppstår av skadedjur, då pratar vi främst om saneringskostnader som försäkring är till för att täcka. Värt att nämna är även att samma försäkring täcker skador som orsakats av vilda djur som på något vis tagit sig in i bostaden. Om du letar efter en försäkring mot skadedjur kan Moderna försäkringar därför vara ett val att inkludera i ditt beslut. Bland villaförsäkringar så anses Moderna Försäkringar vara ett av de absolut främsta skydden mot skadedjur och hussvamp om man tittar på andra svenska villaförsäkringar och det generella utbudet.

Skulle problemet uppstå med just skadedjur så slipper du även att betala självrisk vid eventuell sanering och reparation av skadedjur och deras angrepp. Villkor är även överlag bra sätt till maxbelopp vid tex angrepp av husbock eller hästmyra. Som kund kan du alltså vara säker på att inte ett visst belopp överstiger en viss summa.

Moderna Försäkringars Hemförsäkring

Denna försäkring täcker händelser och ersätter kläder och möbler om de till exempel skulle försvinna genom stöld eller brand/vattenskada. Denna typ av hemförsäkring ska täcka allting som du använder som ”privat bruk” och gäller även om du lånat eller hyr saker och ting. Just Moderna Försäkringar ser till att täcka dig, din familj och dina saker, som ingår i hushållet. Har du omyndiga barn som är skrivna på annan adress gäller även hos dig under tiden de bor där.

Villaförsäkring

Här krävs det ofta mer än en hemförsäkring. Därför kan en villaförsäkring som omfattar skador på hela huset att vara bra. Försäkringen täcker även kök och badrum om det skulle uppstå problem eller skada.