Hem » Djur som bara bor i huset » Gråsparv


Gråsparv

Gråsparven är beroende av människan både för att skaffa mat och för lämpliga boplatser. Det är en typisk kolonilevande fågel med tätt placerade bon. Den använder samma boplats under hela livet, dvs 3-4 år. Sparvarna är stannfåglar. De håller till vid kolonin hela året och använder bona som sovplatser under vintern. Som regel får de 2-3 kullar under sommarens lopp. De äter på marken, gärna i flock. Gråsparvarna matar ungarna med insekter men i övrigt lever de av frön och rester från vårt hushåll. På lantgårdar kan de gå på säd och foder. Allvarligast skada gör de nog i livsmedelslager.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.