Hem » Djur i trävirke » Grävsteklar


Grävsteklar

De flesta grävsteklar gräver sina bon i marken. De är rovdjur som fångar och bedövar andra insekter eller spindlar. De transporterar sitt rov till bona där bytet tjänar som föda för stekelns larver. Flera arter av grävsteklar bygger sina bon i form av mer eller mindre förgrenade tunnelsystem i trävirke. Några arter föredrar att använda redan befintliga gångar av långhorningar i murket trävirke medan andra gnager gångar i relativt friskt virke. Grävsteklarnas gångar känns igen på förekomsten av insektsrester. En av de vanligaste arterna i virke, släktet Pemphredon, fyller gångarna med bladlöss. Andra arter föredrar flugor som föda till larverna.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.