Hem » Djur i trävirke » Hackspettar


Hackspettar

Hackspettarna är specialiserade för ett liv på och i träd. De klättrar obehindrat med hjälp av sina starka klor och använder den kraftiga, mejselformade näbben för att hacka sig in till insektslarver i bark och murket trä. Näbben används också för att hacka ut bohål. Det är sällsynt att hackspettar uppträder som skadedjur, men i vissa fall kan de gå hårt åt husets utvändiga träpanel. Det är särskilt större hackspett, Dendrocopos major, och spillkråka, Dryocopus martius, som utmärker sig till övervägande del på vintern. När hackspettar hackar på hus är det normalt inte för att skaffa föda för ofta är det helt friskt trä som angrips.

Hackandet är nästan alltid till för att tillverka en kammare för övernattning. I några fall verkar hackspetten löpa amok och hackar det ena hålet efter det andra. Den mest närliggande förklaringen är nog att hackspetten inte är nöjd med resultatet när den väl kommit genom panelen och därför prövar igen och igen. Genom att hänga upp remsor av aluminiumfolie eller genom att spänna linor fram och tillbaka över utsatta ställen brukar det gå att få hackspettarna att sluta med sitt ofog.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.