Hem » Djur i trävirke » Hästmyra


Hästmyra

Hästmyran är Europas största myra. Den finns i hela landet men är mestadels knuten till barrskog. Drottningarna blir knappt 2 cm långa, arbetarna 5-14 mm. Efter parningen letar hästmyredrottningen upp en trästubbe, en liggande stam, en telefonstolpe eller liknande. Ett levande träd kan också användas, bara drottningen kan hitta veden genom en spricka. Drottningen gnager ett bo i träet, föder en kull arbetare och så småningom växer kolonin till en storlek på 2-3000 medlemmar. Hästmyran är allätare. Den lever på söta växtsafter, insekter och andra smådjur. Hästmyran är övervägande nattaktiv så man ser den sällan även om det finns en livskraftig koloni i huset.

Spår
När hästmyran bygger bo inomhus gör den det normalt i dolt konstruktionsvirke som golvbjälklag. Den väljer företrädesvis friskt barrträdsvirke för boet. Normalt finns huvudboet med drottningen utomhus i en stock, stubbe eller rotgren beroende på att drottningen, äggen och de minsta larverna är fuktkrävande. De bon som anläggs inomhus är ofta s k satellitbon med arbetare, stora larver och puppor. Boet placeras i den mjukare vårveden. I ett tvärsnitt finns höstveden kvar som regelbundna ringar, i ett längdsnitt som lameller. Lamellerna är här och var genombrutna av öppningar som förbinder de olika gångarna. Myrorna skär också ut hål till omvärlden, som ett slags fönster. De bebodda gångarna hålls rena från smuts som antingen placeras i håligheter i träet eller kastas ut. Det angripna träet urholkas och förstörs fullständigt.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
Man kan minska risken för angrepp genom att avlägsna hästmyresamhällen i byggnadens närhet, undanröja naturliga inkörsportar och åtgärda fukt- och rötskador i huset. Det är viktigt att inte stapla ved direkt mot husväggen och avlägsna murkna stockar och stubbar. För att bekämpa hästmyran måste man lokalisera huvudboet. En pudring av hålrummen med ett insektsmedel är en möjlighet. De ställen där myrorna går in och ut ur huset kan behandlas med puder.

Hästmyror bekämpningsmedel

Myrmedel Myrr Extra


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.