Hussyrsa

Hussyrsor är nära besläktade med gräshoppor och har också utvecklat de två bakre benen till hoppben. De vuxna hussyrsorna är ungefär 2 cm långa, ljust gråbruna med svarta teckningar på bröst och huvud. De har två par vingar, de bakre är flygvingar. Slår man upp i äldre lexikon står där allt som oftast att de håller till i bagerier. Det var nog den typiska lokalen förr i tiden men i våra dagar håller hussyrsan mera till i värmekanaler och bakom värmeelement. De dras också till pannrum och tvättstugor och deras rytmiska gnisslande har fått många att plocka isär pannan i tron att något lager är trasigt.

Hussyrsor finns då och då i nybyggen vilket antagligen kan bero på att bygget erbjuder djuren goda möjligheter till skydd och föda samt att halvfärdiga hus är lätta att komma in i. Det är också möjligt för syrsorna att komma in med byggnadsmaterial eller emballage. Sommartid kan man även hitta hussyrsor på soptippar och i trädgårdar, men de måste finna uppvärmda lokaler innan vintern för att överleva. Det är bara hanen som stridulerar (sjunger) och det gör den främst för att locka till sig honor. Hanarna sitter på en speciell sångplats och stridulerar genom att gnida täckvingarna mot varandra. Hanarna har också ett kort aggressivt pipande ljud om andra hanar försöker tränga in på deras revir.

En kärlekskrank hussyrsa kan sjunga i timmar. En tålmodig zoolog räknade en gång till 42000 pip under drygt fyra timmar. Det är inte många som uppskattar deras sång här hemma men i det kejserliga Kina var sången högt värderad. Kejsarhovets damer lär ha haft små guldburar med hussyrsor stående vid huvudkudden för att kunna somna till hussyrsans sång. Hussyrsor kan livnära sig på nästan alla slags organiska ämnen. De föredrar mjuka, förmultnande växtdelar men de kan också leva av kadaver och andra insekter. I det stora hela måste man säga att hussyrsor är ganska harmlösa husdjur.

Rovskinnbagge
Rovskinnbaggen är ett rovdjur med egendomligt utseende. Man kan finna den i fuktiga rum där den fångar och suger ut andra små insekter.

Fuktbaggar och mögelbaggar
Mögel- och fuktbaggar är samlingsnamn för flera arter skalbaggar som har någorlunda likartat levnadssätt. Både de vuxna baggarna och deras larver lever till övervägande del av mögel. Man kan finna dem i källare, uthus, lagerhus och andra platser där luftfuktigheten är tillräckligt hög. Det är inte ovanligt att baggarna finns i nya hus innan väggarna blivit helt torra. Även i nog så torra hus kan det lokalt finnas platser där fukt- och mögelbaggar kan trivas.

Det kan vara bakom skåp mot en kall yttermur som blivit så fuktigt att både mögel och baggar frodas på väggen och skåpets baksida. Fuktig säd, hö eller halm kan ge en massförekomst av fukt- och mögelbaggar. I regel orsakar baggarna ingen skada men ibland kan de skada livsmedel, t ex torkad frukt. Den enda rationella bekämpningsmetoden för fukt- och mögelbaggar är att hålla omgivningen så torr att deras föda, mögel, försvinner.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.