Källarsnigel

Många slags djur kan gnaga i papper och papp för att komma in eller ur påsar och paket. Däremot är det bara ett fåtal arter, exempelvis trägnagare och silverfisk, som kan leva av rent papper vilket nästan uteslutande består av cellulosa. I blankt papper ingår ytterligare näring i form av lim vilket kan locka kackerlackor att äta av det. Slutligen kan fuktigt papper vara grogrund för svamp av olika slag vilket gör det till föda för gråsuggor, tves~ärtar och larver av vissa malarter. Syntetmaterial som nylon och andra plaster ersätter i stigande grad naturens egna produkter. Många syntetmaterial kan brytas ner av bakterier och svampar. Det ska vi vara tacksamma för när avfallet på nytt ska ingå i naturens kretslopp. Ännu finns det inga djur som kan tillgodogöra sig syntetmaterial. Det innebär inte att djuren inte gnager i syntetmaterial, för det gör de. Ibland mer eller mindre aven ren tillfällighet men oftast för att de aven eller annan anledning är tvungna att ta sig igenom eller för att de bygger bo i eller av materialet.

Källarsniglar är fredliga och i grunden helt oskadliga djur. I mycket fuktiga lokaler kan de äta av papper, frestade av de mögelbeläggningar som växer där. I vinkällare har sniglar orsakat ilska genom att gnaga på flaskornas etiketter.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.