Om oss

Omskadedjur.se beskriver de allra flesta djur som kan påträffas inomhus, oavsett om de är skadedjur eller inte. För många människor är varje kryp som påträffas i hemmet ett skadedjur, något som är av ondo eller skapar olustkänslor. Syftet med denna sida är att hjälpa till med identifikationen, att ge en sammanfattning av deras biologi, som mycket ofta har synnerligen intressanta inslag, och att lämna några antydningar om hur de skall bekämpas.

Litteratur
Om bekämpning av skadedjur
Bekämpningsmedel. LTs förlag, Stockholm. Årligen
Chinery, M. Insekter i Europa. Bonniers, Stockholm
Downes, P; Hall, R; Hanson, C och Sandhall, Å. Insekter – en fälthandbok. Interpublishing, Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *