Elektrisk Råttfälla Victor

Elektrisk Råttfälla Victor Victor® Elektriska råttfälla dödar normalt 50 råttor per uppsättning batterier. Fällan är lätt att använda, bara beta den, placera den mot väggen och slå på. Fällan använder avancerad smart kretsteknik för att känna när en gnagare går in i den. När gnagaren är inuti får den en elstöt som effektivt dödar råttan på några sekunder.

Fällan signalerar sedan att den är ”full” med ett grönt ljus. Eftersom råttor har möjlighet att starta om sina hjärtan efter en elstöt, applicerar Victors råttfälla kontinuerliga elstötar i 2 minuter för att garantera höga dödssiffror. Efter att råttan har oskadliggjorts blinkar fällans indikatorlampa grönt i upp till 24 timmar för att indikera fångst. Om fällan har låg batteristyrka blinkar ljuset i stället rött. Du tömmer enkelt fällan genom att tömma ut gnagaren i soptunnan utan att behöva se eller röra den. Fällan kan sedan återställas och återanvändas.

Dödar 50 råttor per varje uppsättning 4C/LR14 batterier
Elstöt dödar råttor och möss på några sekunder
Lätt att använda - beta, slå på och töm
Patenterad design förhindrar flykt
Smart kretsteknologi känner av gnagare för att utlösa elektrisk stöt
Automatisk återställning gör att fällan alltid är redo
Giftfri
Blinkande grönt ljus indikerar fångst
Blinkande rött ljus indikerar lågt batteri
Generellt för de elektriska mus- och råttfällorna från Victor

De elektriska mus- och råttfällorna svarar upp som otroligt smidiga, effektiva och lättskötta fällor.
Dödar djuret effektivt och på det mest humana sättet
Du tömmer enkelt fällorna utan att behöva vidröra djuret eller delar som djuret varit i kontakt med
Är barn- och husdjurssäkra, du behöver inte oroa dig för att de kommer åt fällan!
Lampor indikerar när då har fått fångst i din fälla så att du enkelt kan se att du behöver tömma den
Inga kemikalier·
Är en inomhusprodukt

Köp nu

Kommentarer

kommentarer