MYRMEDEL BAYER GARDEN MYRR EXTRA, 400 G

MYRMEDEL BAYER GARDEN MYRR EXTRA, 400 G Myrr Extra Myrmedel är ett granulat mot myror på uteplatser och omkring byggnader. Myrorna äter av sockerbetet och tar med sig giftet till boet, där yngel och drottning utfodras. Hela boet är utrotat efter 7-14 dagar.

Användarinformation för myrmedel Bayer Garden Myrr Extra
Bayer Garden Myrr Extra har högst effektivitet mot svartmyror.

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Aktiva ingredienser
Imidakloprid 0,05 vikt-%

Köp nu

Kommentarer

kommentarer