Hem » Djur i trävirke » Skäckig trägnagare


Skäckig trägnagare

Vår störste trägnagare. Honan lägger upp emot 50 ägg i maj-juni månad. Skäckig trägnagare kan i ekvirke befirma sig i larvstadiet 5-10 år. Förpuppningen sker på hösten och några veckor senare kläcks den vuxna skalbaggen ur puppan. Liksom den envisa trägnagaren stannar den vuxna baggen i träet till följande vår. Den naturliga livsmiljön är döda grenar på olika slags lövträd. r parningstiden maj-juni ger sig båda könen tillkänna genom att slå halsskölden mot träet. Dessa knackningar, normalt 8-10 snabba i följd, hörs tydligt och hjälper djuren att lokalisera varandra. r England kallas skäckig trägnagare för ”deathwatch beetle” varför den ibland även kallas för dödsur i Sverige, ett namn som egentligen är förbehållet den envisa trägnagaren.

Spår
Flyghålen är runda, 2-3,5 mm i diameter. Borrmjölet ligger löst i gångarna och exkrementerna är linsformade.

Skäckig trägnagare angriper uteslutande rötskadat lövträ. Ekvirke, t ex korsvirke, takbjälkar och skeppsvirke som har varit utsatt för fukt, kan förstöras helt. Man stöter ofta på angrepp av skäckig trägnagare under restaureringsarbete av gamla skepp, kyrkor och andra äldre byggnader. Förebyggande åtgärder och bekämpning Åtgärder som förebygger röta förebygger också angrepp av skäckig trägnagare. Då angreppet kan fortsätta i torrt, friskt trä bör virke som bär spår av gammal röta behandlas med ett medel som verkar både mot röta och insekter.

Kamhornad trägnagare
Den kamhornade trägnagaren är allmän i Europa men ses mer sällan än de övriga trägnagarna i trävirke.Hanen är lätt att känna igen på de stora kamformade antermerna. Baggarna är framme från juni-augusti. Honan gnager en kort gång i veden, gärna i förbindelse med gamla flyghål, där hon lägger äggen. Ofta dör honan i gången och bildar en propp i hålet som skyddar äggen.

Spår

Flyghålen är runda, 1-2 mm i diameter. Borrmjölet är fint, närmast talkaktigt mellan fingrarna men det är så hårt fastpressat i gångarna att det är svårt att avlägsna. Angriper hårt lövträ som bl a bok, ek, alm och lönn. Vanlig i liggande timmer och upplagt trävirke, mera sällan i möbler och andra träföremål.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
På ett virkeslager bör angripet trä avlägsnas så att spridning förhindras. Bekämpning i övrigt som av den strimmiga trägnagaren.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.