Skalbaggar

Skalbaggar är den klart största insektsordningen med nära 4500 arter i Sverige och rikt representerade bland de djur som angriper livsmedel. Normalt, kanske med undan-. tag av ängrar, lägger man först märke till de vuxna skalbaggarna men det är ofta larverna som gör skadan. Det är dem man måste finna för att veta var baggarna kommer ifrån.

Kommentarer

kommentarer

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled