Hem » Djur i trävirke » Skeppsbagge


Skeppsbagge

Skeppsbaggen liknar långho.rningar med sina långa antenner.Den tillhör familjen blombaggar, Oedemeridae. Urspnmgljgen kommer den från området runt de stora sjöarna i USA. Med skeppsfartens hjälp har den spritts över hela den tempererade zonen. De vuxna baggarna hittar man på sommaren. De kommer ofta fram samtidigt i ett stort antal mitt på dagen. Efter parningen läggs äggen i fuktigt timmer. Skeppsbaggen föredrar barrträ men kan också gå på ek. Träet får aldrig torka ut helt men får å andra sidan inte vara konstant vattendränkt. Skeppsbaggen finns i trä som periodvis fuktas av havet som bro- eller bryggpålar och skeppstimmer, men den kan också leva i trä som finns i jorden, ’lex pålverk och träföremål i fuktiga källare.

Spår
Flyghålen är rätt stora och ovala, ungefär 6mmpå den längsta delen. De är lite oregelbundna. och påminner därför om husbockens flyghål. Risken för förväxling är obefintlig då de lever på så skilda ställen. Gångarna i träet är inte väldefinierade tunnlar utan mer breda kamrar eller gallerier som följer träets ådring. De är fyllda med hårdnat, leraktigt bonmjöl omväxlande med proppar av repade gnagspån. Skeppsbaggens larver kan bara leva i trä som är angripet av röta. Larverna gör emellertid träet ytterligare vattensugande så rötan accelererar. Skadan kan på så sätt snabbt bli allvarlig.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
Förbättra ventilationen i källare om det är möjligt. Till gjutformar och liknande bör man använda tryckimpregnerat trävirke. Larverna överlever inte en grundlig uttorkning av träet. En behandling av fuktigt trä med ett flytande träskyddsmedel är svår att genomföra. Eventuellt kan man borra hål som fylls m.ed vätska många gånger eller använda vattenlösliga medel med bor, som länge får stå j kontakt med träet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.