Hem » Djur i trävirke » Splintbaggar


Splintbaggar

Det firms flera arter av splintbaggar som är svåra att skilja från varandra. Eksplintbaggen, Lyctus linearis, finns i naturen medan den införda parkettbaggen, Lyctus brunneus bara finns inomhus. Parkettbaggen är kosmopolit och importeras ofta med trä. De vuxna baggarna är långsträckta med nästan parallella sidor. Antennerna har en ytterst liten klubba. r uppvärmda lokaler kan baggarna kläckas året runt. Honorna lägger uppemot 50 ägg i splintvedens porer.

Generationstiden är vanligtvis ett år men kan vara längre i näringsfattigt trä. Spår Flyghålen är runda, 1-2 mm i diameter. Borrmjölet är fint och löst, närmast som talk och drösar lätt ur träet. Vid framskridna angrepp förvandlas all splintved till damm, bara en turm träfilm återstår. Lever uteslutande i storporigt lövträ som ek, ask, valnöt och en lång rad tropiska träslag. Den föredrar relativt friskt trävirke.

Splintbaggar uppträder i parkettstavar av ek med splintved, i ekfaner och i vägg- och takbeklädnader av billiga tropiska träslag. Förebyggande åtgärder och bekämpning Värmebehandling eller gasning av angripna partier. En effektiv åtgärd kan vara att behandla träet, speciellt ändträ där porerna syns, med ett flytande träskyddsmedel.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.