Hem » Djur som bara bor i huset » Stenmård


Stenmård

Stenmården förekommer inte i Sverige men den finns på många gårdar och även i villakvarter och sommarstugeområden i Danmark. Den inreder oftast sitt bo i hö, halm eller till och med i mineralull på vinden. I slutet av april föder mården 2-5 ungar. Stenmården fångar möss och råttor men även många fåglar och fågelägg. Man ser inte till mycket av mården.Stenmård

Den kommer hem igen vid 5–6-tiden och efter en stunds bökande slår den sig till ro. Mården är en mycket duktig klättrare och behöver inte mycket plats. Där man kan få in ett hönsägg, där kan också en mård ta sig in. Den tar sig upp på taket längs stuprör eller från större träd som växer nära huset. Omman vill ta reda på hur mården kommer in i huset kan man leta efter de spår den lämnar, se sid 204. Smutsiga tassavtryck på väggen eller rivmärken på träden kan avslöja vilken väg den tar.

Mården kan också smutsa ner med sina exkrementer och med bytesrester. Är vinden isolerad kan mården göra allvarlig skada genom att riva i isoleringen. Likaså kan de förstöra stråtak. Mården kan i vissa fall jagas bort med starkt ljud och ljus på vinden. Vissa starkt luktande ämnen som exempelvis naftalin kan också i vissa fall få mården att flytta. Det är också möjligt att använda en fälla men i sådana fall måste man konsultera expertis för fällfångst är omgärdat av många regler.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.