Stor husmygga

Utöver de myggarter som är tillfälliga gäster inomhus är ett par arter mer knutna till vår omgivning. Den stora stickmyggan är en av de största stickmyggorna. Honan lägger sina ägg i små pölar av vatten, som inte behöver vara helt rent. Därför finner manlarver i trädgårdsdammar, vattentunnor, takrännor och dagbrunnar. Flera generationer kan förekomma under sommaren och de befruktade honorna övervintrar gärna i uthus och källare.

Kommentarer

kommentarer

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled