Hem » Inlägg märkt 'Allmän barkbock'

Etikettarkiv: Allmän barkbock


Allmän barkbock

Kastanjebrun barkbock är allmän i större delen av Nordeuropa. Honorna uppsöker gamla eller sjuka träd i skogen och lägger sina ägg i sprickor i barken. De lägger också ofta ägg på liggande stammar eller stubbar. Till övervägande del angrips barrträd, speciellt gran. Larven lever liksom blåhjon i tillväxtlagret mellan bark och ved, men den kastanjebruna barkbocken äter i högre grad av barken. När larven är vuxen gräver den också en puppgång in i veden, äock djupare än blåhjonets. Först går puppgången 2–4 cm rakt in i träet, sedan böjer den av i träets längdriktning och blir totalt 4-(j cm djup. I slutet på gången gnager larven en liten kammare, stänger igen gången efter sig med grova spån och förpuppar sig. När den vuxna baggen kommer fram ur puppan, går den tillbaka genom gången och om det fortfarande finns bark kvar gnager den ett flyghål ut i det fria. Normalt tar utvecklingen ett år.

Spår
Flyghålen i barken är ovala, 4-(j mm. Larvgångarna som ligger i eller lite under barken är fulla av brunt borrmjöl. De hål man ser i sågat virke är genomsågade puppgångar. Tvärsnitten är som flyghålen och de är tomma bortsett från de grova träspån som proppar igen gången till puppkammaren. Kan vara ett allvarligt skadedjur i skogsbruket då puppgångarna sänker timmervärdet. Förebyggande åtgärder och bekämpning Förebyggande åtgärder ska ske i skogen. Då den kastanjebruna barkbocken bara lägger ägg i barken och inte i torrt trä dör angreppet ut av sig själv. Det finns ingen anledning att bekämpa den i sågat virke.