Hem » Inlägg märkt 'bitande'

Etikettarkiv: bitande


Bekämpning av bitande och stickande djur

Det finns många tillfällen att bli angripen av bitande eller stickande kryp. Det är uppenbart att man inte helt kan gardera sig på förhand. Det finns dock vissa förhållningsregler som man bör följa. Exempelvis ska man inte släpa in gamla fågelholkar inomhus. Om man blir biten så bör ett första steg för att förhindra fortsatt obehag vara att ta reda på vilken art det rör sig om och var djuren möjligtvis kommer ifrån. Kan man inte hitta plågoandarna kan bettens placering vara till en viss hjälp. En genomgång av möjliga smittvägar kan ofta leda en på spåret.

Myggnät
Rör det sig om djur som kommer in direkt utifrån, tex myggor, kan myggnät i fönster och dörrar vara effektiva.Vill man inte satsa på några permanenta installationer kan gardiner eller något annat någorlunda tätt material för fönstren minska plågan.

Avskräckande medel
Ett antal kemiska medel, sk myggoljor, som man smörjer in på huden eller kläderna verkar avskräckande (repellerande) på insekter och kvalster. De är utmärkta för bruk utomhus men löser givetvis inga problem inomhus på längre sikt. Insektsgiftet pyretrum innehåller ett antal pyretriner. Dessa och andra besläktade pyretroider (pyretrumliknande substanser) är också repellerande. De kan användas för att behandla skor och byxbenomman går in i loppangripna hus. Mankan också använda dem till överdragskläder och för att hindra myggen från att komma inomhus. Pyretrinerna ingår också i vissa s k myggspiraler som avger rök, vilka är till för utomhusbruk på terrasser och liknande.

Insektsmedel
På apoteket kan man köpa medel för att behandla skabb och löss. skabbDessa medel är avsedda för direkt applicering på huden eller i håret. Det är inte lönt att behandla sig själv när det rör sig om de övriga plågoandarna som loppor, kvalster och vägglöss sombara tillfälligtvis sitter på kroppen. Här måste man behandla den omgivning där djuren håller till med ett lämpligt insektsgift.