Hem » Inlägg märkt 'Fåglar'

Etikettarkiv: Fåglar


Fåglar

Duvor och gråsparvar kan vara trevliga att se på men i samband med livsmedel kan de närmast betraktas som skadedjur. De förorenar råvaror och färdiga varor med exkrementer som kan innehålla salmonellabakterier, svampsporer och liknande. Det kan komma fjädrar eller om oturen är framme, döda fåglar i varorna. De konsumerar också mat avsedda för oss och skadar emballage. I dessa sammanhang kan de liknas vid en slags vingade råttor. Slutligen utgör fågelbon smittohärdar för en lång rad skadegörare på livsmedel som t ex skräpmalar och ängrar.

Förebyggande åtgärder och bekämpning hittar ni här.

Det är mycket viktigt att det inte finns någon mat tillgänglig. Spill vid lastramper, silor och så vidare bör städas bort. Byggnader bör om möjligt konstrueras så att fåglarna inte kan finna boplatser, hål i murar muras igen eller förses med nät. Man kan säkra kranslister genom att spänna upp ståltråd eller genom att göra dem vinklade (mer än 45°) och glatta. Bekämpning med gift är normalt inte tillåtet men fåglar kan skjutas eller fångas med fällor om det anses nödvändigt och med tillstånd från myndigheterna. Sparvar och duvor vänjer sig fort vid fågelskrämmor av olika slag. Ljud, antingen det är oljud eller ultraljud, fungerar inte heller. Inga avskräckande dofter för fåglar finns tillgängliga.