Hem » Inlägg märkt 'Hästfluga'

Etikettarkiv: Hästfluga


Vindsfluga

I många hus är det ett återkommande fenomen vintertid att några kraftiga, gråaktiga flugor kommer fram. De kan också kännas igen på sina små guldgula hår på mellankroppen. Vindsflugornas levnadssätt är helt annorlunda än spyflugornas och de hemsöker inte matvaror i huset. Vindsflugan lägger ägg i marken och de nykläckta larverna borrar in sig i daggmaskar som de parasiterar på. Man ser inte till vindsflugorna under hela sommaren för de håller till utomhus, bl a suger de nektar från blommor. Under senare delen av hösten letar de efter en plats där de kan övervintra.

Man kan se dem i mängder på soliga väggar innan de söker sig inomhus och samlar sig i klungor på lämpliga ställen, dvs hålrum eller hörn i ouppvärmda lokaler, ofta på vinden. De tenderar att uppsöka samma hus år efter år och har en viss förkärlek till högt belägna hus. Om övervintringsstället förblir kyligt vintern igenom blir vindsflugorna sittande orörliga ända till våren. Omlokalen däremot värms upp under vintern kan de bli aktiva och krypa fram när som helst. Något som kan ske vintertid i en fritidsstuga.

Hästfluga
Höstflugan tillhör samma släkte som husflugan och lägger sina ägg i färska komockor där larverna lever av gödseln. De vuxna flugorna sitter på boskapen ute i markerna. Man ser dem inte inomh.us på sommaren men på hösten söker de sig ofta till uthus och kyliga vindar, där de liksom vindsflugorna sitter inaktiva i vinklar och vrår vintern igenom. De vaknar på våren när värmen kommer och söker sig ut igen. På samma sätt som vindsflugorna kommer de fram mitt i vintern om det rum de sitter i värms upp.Hästfluga

”Julfluga” är en ovetenskaplig benämning på en fluga som flyger omkring inomhus mitt i vintern. Det kan röra sig om en av de två sistnämnda arterna som lockats fram av värmen men det kan också vara en vanlig husfluga,. Husflugorna övervintrar inte i något bestämt stadium utan klarar sig nätt och jämnt i uppvärmda stallar där de kan föröka sig året om.

Thaumatomyia notata
En art av fritfluga som saknar svenskt namn, men vi kan för enkelhetens skull kalla den för husfritfluga. Det är små gulaktiga flugor med svarta teckningar. Det är möjligt att förväxla dem med bananflugor (sid 91), vilka är mörkare gula. Husfritflugorna söker sig inte till matvaror eller gör någon annan skada inomhus. På hösten söker de sig ofta inomhus i stort antal för att övervintra. Det är nästan alltid de översta våningarna i ett hus som hemsöks av dessa småflugor. Mycket ofta är det hus som är bevuxna med murgröna eller vildvin för sådan tät växtlighet utgör husfritflugornas naturliga övervintringsplatser. Larverna lever av olika slags gräs.