Hem » Inlägg märkt 'Hudänger'

Etikettarkiv: Hudänger


Hudänger

Ibland införs arter från sydligare trakter som liknar den vanliga husängern, men hudängem skiljer sig från den genom sin vithåriga buksida. Hudängern är en av de vanligare införda arterna och den kommer oftast i laster med ogarvade hudar. Den förpuppningsmogna larven har samma tendens att vandra och förpuppa sig som fläsk- och husängern. Den kan under transporten eller i lagret gnaga sig in i varor där den i vanliga fall inte hör hemma. Arten är värmekrävande och kan normalt inte klara sig hos oss. I enstaka fall har den dock fått fäste i fabriker som framställer kött- och benmjöl eller fiskmjöl.