Hem » Inlägg märkt 'Humlor'

Etikettarkiv: Humlor


Humlor

I motsats till honungsbins, där hela samhället övervintrar, är humlornas samhällen ettåriga. På hösten dör alla arbetarna. Det är bara några unga drottningar från varje bo som efter att ha parat sig går i dvala och för släkten vidare efter den kalla årstiden. De humlor som man ibland ser redan i mars månad är sådana unga drottningar som kommit fram från sina vintergömställen. De är ute för att finna sig en lämplig plats för det nya samhället. Vi har ett trettiotal arter humlor i Sverige. De flesta bygger helst sitt bo i marken. Det kan vara förlagt till ett musrede eller till en hålighet i en stenmur. En tom fågelholk, en isoleringsmatta på vinden eller i en krypgrund går också bra.

De arter som oftast slår sig ner i huset är stenhumlan, Bambus lapidarius, och hushumlan, Bambus hypnarum. När humledrottningen har funnit ett lämpligt ställe börjar hon med att inreda boet. Är hålrummet för litet så utvidgar hon det till knytnävsstorlek och isolerar det med torra växtfibrer, mossa och hårtussar. Hon bygger ett par krukor av vax, stora som fingerborgar. En till förråd och en till att lägga ägg i. Larverna som kläcks nere i vaxkrukan blir matade av drotttningen, som har fullt upp att hämta pollen och nektar. När larverna är fullvuxna, förpuppar de sig och några dagar senare tar årets första arbetshumla till vingarna. De är ofta mycket små, helt enkelt för att deras mor drottningen inte har haft möjlighet att samla tillräckligt med föda åt dem.

Arbetarna träder nu in och hjälper till med byggnadsarbetet och med att samla förråd medan drottningen mer och mer ägnar sig åt ägglägglung. Fram på sommaren förefaller ett humlebo vara en rätt rörig tillställning med förrådskrukor och larvkammare blandat om vartannat. Man finner helt enkelt inte de regelbundna celler och den ordning som finns hos honungsbin. Dessutom är humlornas samhällen inte speciellt stora, högst runt 500 individer. Utöver att vara vackra och trevliga är humlor nyttiga djur. De gör stor nytta genom att befrukta fruktträd och andra växter. Det finns alltså all anledning att vara rädd om humlorna och det brukar inte vara till besvär att ha ett humlebo i sin omedelbara närhet. Humlor är så beskedliga att många tror att de inte kan stickas men det är inte sant. Det kan de, men de måste dock provoceras ordentligt innan man får prova på det.