Hem » Inlägg märkt 'Hundloppa'

Etikettarkiv: Hundloppa


Kattloppa och Hundloppa

Katt- och hundloppan är väldigt snarlika varandra och bägge arterna kan leva både på hundar och katter. Kattloppan är vanligast, men bägge arterna är ovanliga i Sverige. De finns i princip bara i de sydligaste delarna av landet. Både katter och hundar kan vara lättare loppangripna utan att människorna i huset märker något. Lopplågan uppstår då katten eller hunden lämnar hemmet. De loppor som blev kvarlämnade har då inga andra alternativ än att ge sig på människorna.

Vid sådana tillfällen är det en tröst att veta att katt- och hundloppor inte kan föröka sig utan sina egentliga värdar och att angreppen dör ut av sig själva. Lopporna lägger nämligen ägg bara när de är på djuren. Det kan emellertid ta en lång tid innan man är helt fri från dem. Som tidigare nämnts kan en del av loppbeståndet vila i kokonger, innan de kommer fram som vuxna individer. Förebyggande åtgärder och behandling Det finns en mängd preparat mot ohyra på husdjur, även receptfria.

Man bör kontakta närmaste distriktsveterinär om man är tveksam eller om problemen består. En sedvanlig loppbekämpning i ett hem sker dels genom att få husdjuren behandlade. Dels genom att grundligt dammsuga och rengöra platserna där larverna utvecklas, dvs husdjurens sovplatser, och därefter behandla med ett långtidsverkande insektsmedel.