Hem » Inlägg märkt 'Husbock'

Etikettarkiv: Husbock


Husbock

Sett ur ekonomisk synvinkel är husbocken den absolut allvarligaste skadegöraren av de långhorningar som angriper trävirke inomhus. Det beror på att larverna är specialister ”på att leva av gammalt och torrt barrträdsvirke. Den vuxna husbocken ser man sällan. De kommer fram på vindarna under den varmaste delen av sommaren, parar sig och lägger ägg. Honan kan lägga upp till 400 ägg. Med hjälp av ett långt, böjligt äggläggningsrör kan hon placera äggen djupt inne i sprickor i träet. Aggen kläcks efter ett par veckor och larverna äter sig genast in i träet där de äter flitigt i flera år. Hur stor larven blir och hur länge den befinner sig i larvstadiet beror bl a på träets näringsinnehåll och på temperaturen.

Den kortaste tiden är nog tre år men det kan ta mer än tio år innan larven förpuppas. Larverna håller till i splintveden och gnager sig ut mot ytan så att endast ett papperstunt lager skiljer dem från omvärlden. Då larven är fullvuxen förpuppar den sig i en speciell puppgång som är förseglad med grova spån. Strax innan den förpuppar sig gnager den helt eller delvis det flyghål som den fullbildade baggen senare lämnar veden genom. Flyghålet samt borrmjöl och spån är vanligtvis de första synliga bevisen på att huset är angripet av husbock. Det kan alltså ha gått mer än tio år sedan angreppet skedde. Innan det har gått så långt har man haft möjlighet att lyssna sig fram till angreppet.

Står man tyst och stilla en varm sommardag på en vind som har husbock kan man tydligt höra det raspande ljudet från larver som gnager. Husbocken finns främst i de östra och sydöstra delarna av Sverige upp till Gävle. De norra och västra delarna av landet saknar husbock. De vuxna baggarna kräver minst 25°C för att bli aktiva. Det innebär att de bara kan sprida sig aktivt enstaka år, genom att flyga från angripna hus. Så spridningen sker utan tvivel först och främst med vår hjälp.

Det är till övervägande del takbjälklaget som angrips av husbock för på vinden blir sommartemperaturen trivsamt hög för husbocken, men även andra träkonstruktioner i huset kan angripas. Husbocken kan även klara sig utomhus i plank, telefonstolpar eller liknande bara träet blir tillräckligt uppvärmt av solen på sommaren.

Spår
Husbocken angriper bara torrt barrträ. Flyghålen är ovala, 6-10 mm på längden, och kanterna är karakteristiska med sin oregelbundna och fransiga kant. Det beror på att den vuxna baggen bryter genom ett tunt skal. Larverna lämnar ytan intakt men den tunna trähinnan sväller ofta upp och man kan lätt peta hål på den. Under skalet ligger de breda, ovala larvgångarna som är randiga efter larvens käkar men som kan flyta ihop helt vid kraftiga angrepp. Gångarna är fyllda av gulvitt borrmjöl som är så fint att det dammar när man slår på träet. Exkrementerna är cylindriska. Är det ett pågående angrepp? När man har konstaterat spår efter husbock är nästa fråga om angreppet pågår eller om det är ett gammalt dött angrepp. Husbocksangrepp dör nämligen ofta ut av sig själva. Är angreppet pågående kan man under sommarhalvåret höra de stora larverna gnaga.

Ljudet påminner om det ljud som uppstår när man drar med en nagel på träet. Även om man inte hör några larver kan angreppet vara aktivt. Ser flyghålen gamla ut, har borrmjölet mörknat och finns inga angrepp på nyligen utbytta bjälkar tyder det på att angreppet har dött ut. Risken att finna pågående husbocksangrepp varierar med egendomens ålder. Det är sällan man finner pågående angrepp i egendomar som är äldre än 60-70 år.

Ett husbocksangrepp kan snabbt utvecklas och leda till att trävirket förstörs fulls tändigt. Förebyggande åtgärder och bekämpning Man ska försäkra sig om att trävirket inte kommer från ett ställe med husbock, tex en rivningskåk där husbock har förekommit. Tryckimpregnerat trä angrips inte av husbock. Därför bör man bara använda trävirke som är tryckimpregnerat om det finns uppenbara risker för angrepp. De flytande träskyddsmedel som är godkända för bekämpning av husbock skyddar träet i minst 20 år. När hela bjälklaget är tillgängligt är en behandling med flytande medel att föredra. Det är viktigt att sprickorna i träet, där äggen läggs, behandlas grundligt. Om en del av träkonstruktionen som misstänks vara angripen inte är tillgänglig, kan en gasning under presenning eller en värmebehandling vara aktuell.