Hem » Inlägg märkt 'Klädesmal'

Etikettarkiv: Klädesmal


Klädesmal

Ull, päls och fjädrar består till övervägande del av hornämne (keratin), som är ett av de mest svårsmälta äggviteämnen som finns. Likväl finns det en del insekter som har anpassat sig till att leva av denna kost. Särskilda egenskaper i deras tarmar gör det möjligt att bryta svavelbindningarna i hornämnet och på så sätt göra dem nedbrytbara. I naturen finns det djur som lever av de hornämnen som de egentliga asätarna ratar men det finns också de som lever av hår och dun i djureller fågelbon. Hornämne i sig kan aldrig utgöra fullvärdig kost. Det saknas några vitaminer som är nödvändiga för att en insekt ska utvecklas normalt. I naturen finns det alltid möjligheter att berika kosten men på helt rena textilier kan det vara svårt. För att trivas måste larverna ha möjlighet att äta av matrester eller annan proteinrik föda. Bortsett från de egentliga specialisterna kan många av de djur som finns inomhus tillfälligtvis äta av textilier. Det kan vara för att det finns fläckar på tyget som intresserar dem eller också kan de gnaga i textilier för att förpuppa sig. Möss och råttor kan gnaga i textilier för att få bomaterial och speciellt på lager, vindar och i fritidshus kan skadorna bli allvarliga. På natur- och kulturhistoriska museer är textilskadedjur ett konstant hot mot uppstoppade djur och historiska klädesplagg.

Klädesmal hör inte till de ursprungliga svenska djuren utan har ett tropiskt ursprung. Först då kakelugnar på allvar slog igenom i slutet av 1700-talet kunde den trivilS i våm bostäder. Klädesmalen är enfärgat gul vilket gör den lätt att skilja från andra malfjärilar. Denkan lägga drygt 100 ägg. Demser manvanligtvis inte för de är ganska små och vitaktiga. Dessutom läggs äggen i tygveci< eller nere mellan håren j mattor och pälsverk. Äggen kläcks efter några dygn och spinner strax ett fint rör omkring sig som skydd mot uttorkning. Röret kläs ofta med exkrementer och med rester av det de lever i och av.

Exkrementerna har samma färg som maten och är närmast klotformade. Dessa uppfattas ofta som malägg. Utvecklingen från ägg till vuxen mal kan ta allt från en månad upp till ett år beroende på temperatur, luftfuktighet och födans kvalitet. De trivs bäst vid 25°C. Understiger temperaturen 12-l3°C avstannar utvecklingen. Ett tillskott av näring utöver det rena hornämnet är nödvändigt och larverna söker därför upp fläckar av olika slag på tyget. Den kan också äta av mjöl, kött och döda insekter. Klädesmalen har blivit allt sällsyntare sedan 1950-talet och det har flera orsaker. Den viktigaste orsaken är nog de många effektiva impregneringsmedel som har kommit ut på marknaden. Den utbredda användningen av syntetfibrer och det faktum att man inte längre har kistor och skåp fulla av yllekläder bidrar utan tvivel också till klädmalens tillbakagång. Dammsugning och det ständigt torra klimat vi omger oss med inomhus reducerar också deras livsbetingelser.